dilluns, 21 d’octubre de 2013

El futur de l'educació

En el llibre Pensando en el futuro de la educación escrit per diversos professionals de l’educació, Francesco Tonucci diu que a l’escola del futur es treballarà per tallers. El taller de cuina, el taller d’art, l’hort, el jardí, el taller de música, el taller de bricolatge, la biblioteca, el laboratori, etc. Les escoles seran un entorn preciós i immens on els nens lliurement puguin accedir a les diferents disciplines impartides per especialistes sense haver de canviar d’assignatura cada hora i treballant de manera global i experimental els conceptes més curriculars.  Esta escuela se parece, por un lado, a la de enseñanza  infantil, que desde siempre ha funcionado con diferentes espacios y talleres y por el otro, a las escuelas universitarias de alta especialización que también se articulan en talleres o laboratorios más bien que en aulas”. (Tonucci, 2012)

A casa treballem amb aquesta metodologia, com diu Tonucci, un espai obert on els nens treballen lliurement les diferents disciplines  a través dels seus projectes, fan activitat física, treballen el sistema solar, el fons marí, les arts plàstiques, la música, les matemàtiques, el llenguatge, la cuina, la costura, el bricolatge, etc. Tot allò que els motiva i els engresca els ensenya a viure i aprendre.