dissabte, 16 de novembre de 2013

Expressió Oral

Cada dia fem anar l’expressió oral per parlar, dialogar, debatre i per explicar els llibres que llegim. És important parlar bé, escoltar als altres, respectar el torn de paraula, debatre amb fonament, tenir criteri propi i ser coherent en el discurs.
Treballem en cooperació, els grans ajuden als petits i els petits als grans. Tots interactuen, aprenen i s’integren en les activitats. D’aquesta manera, en equip, treballem els valors de respecte, empatia, esforç, constància,  voluntat i amor pels altres. Tots treballen per assolir els objectius i per dur a terme les activitats. Treballant units l’èxit és de tots, no hi ha competència ni rivals i aprenen a escoltar i a respectar-se.