dissabte, 8 de setembre de 2012

A tempo

La música i les matemàtiques van agafades de la mà. El ritme és pulsació, com el bateg del cor, constant. Totes les cançons i melodies tenen un ritme. Quan escrivim una partitura fem anar corxeres, negres, blanques o rodones en funció de la durada de les notes. Conèixer el valor de les notes és imprescindible per tocar amb precisió rítmica les partitures. Hi ha un joc molt divertit de sumar figures, es posar les línies divisòries d´un fragment melòdic. De moment comencem amb el compàs 4/4 on s´han d´agrupar en 4 temps. Tenin en compte que la rodona val 4, la blanca 2, la negra 1 i les corxeres mig és bufar i fer ampolles.