dimecres, 16 de gener de 2013

Els diferents llenguatges

Es parla molt de llenguatge, no únicament com a expressió oral o escrita, sinó els que comprenen altres àrees del saber,  llenguatge matemàtic, llenguatge musical, llenguatge artístic, llenguatge esportiu, etc. Aquests blocs, la llengua, la matemàtica, la natura, l’art, la informàtica i l’esport són la nostra prioritat. Però treballats sempre des de la pròpia necessitat i requeriment del nen com un tot global, no per matèries o petites parts. Per exemple, la llengua oral  anglesa, castellana i catalana la fan servir per comunicar-se, expressar-se, l’escrita per resumir els contes, per enviar emails, per escriure als seus diaris, per quan s’inventen històries , treballem transversalment l’ortografia, els valors, la informàtica, continguts del medi natural i social, el que sorgeixi, especialment amb el joc l’eina que més usem, perquè fàcilment es pot treballar tot i la satisfacció és molt gran, el temps passa volant i es crea un clima càlid, familiar on el saber sorgeix del propi diàleg, del propi joc, elàstic, a demanda...
 
 
Jugant al parc amb els seus amics i amigues