divendres, 26 d’abril de 2013

Normes bàsiques per un ensenyament i aprenentatge eficient i respectuós amb el nen.

Norma 1: Ajuda als teus alumnes a aprendre a partir dels seus interessos, motivacions i coneixements previs. Els alumnes són subjectes actius dels seus aprenentatges.  
És el que els mestres anomenem aprenentatge significatiu.  El mestre ha d’induir el buscar respostes, no tant en donar-les.  La nostra funció com a educadors és facilitar estratègies perquè els alumnes puguin auto gestionar el seu aprenentatge. Va molt lligat amb el principi d´autonomia i llibertat.
Per mi és el principi més important. Com diu el psicòleg i pedagog David Ausubel:
“Si hagués de reduir tota la psicologia evolutiva a un sol principi diria lo següent: el factor més important que influeix en l’aprenentatge és el que l’alumne ja sap. Esbrineu això i ensenyeu amb conseqüència.”  (Ausubel, 1983)
Norma 2: Organitza, determina i estructura els continguts que pretenguis ensenyar.
En qualsevol aspecte de la vida l’ordre i l’organització són elementals. Amb l’ensenyament passa el mateix. Darrera de cada classe, activitat, sessió ha d’existir un programa flexible, coherent i organitzat. És el que anomenem programació d´aula i en els centres educatius ve dictaminat pel segon nivell de concreció. En el nostre cas que eduquem a casa ens basem amb el nostre propi projecte educatiu que no és més que una ampliació i millora del que proposa el ministeri d’educació.
“Un contingut serà vàlid si serveix per aconseguir els objectius proposats, serà significatiu si inclou els continguts partint de la realitat i serà adequat si s’adapta a la competència cognitiva dels alumnes”. (Antúnez y col. 1996)

Norma 3: Fomenta la comunicació amb els teus alumnes. És la única manera de conèixer els seus interessos, les seves experiències prèvies, les seves capacitats i habilitats.
Educant a casa aquest punt és immediat i constant.  A l’escola s’ha de potenciar i buscar el moment perquè el mestre pugui disposar d’un diàleg amigable amb tots i cadascun dels seus alumnes. Aquest contacte de tu a tu amb el mestre és fonamental per l’èxit, enforteix els vincles i la motivació del alumne creix fins a límits desorbitats.
Aquestes són les tres normes per mi més interessants. Se´n podrien afegir, però  aquestes resumeixen molt bé el procés d´ensenyança-aprenentatge tal i com l´entenem a casa nostra.