dilluns, 18 de febrer de 2013

Pla de millora: bons modals

Dins el procés d’aprenentatge i de la pròpia vida hi ha moments de reflexió i avaluació on es medita sobre els aspectes que van bé i els aspectes que cal millorar. Dialogant amb la Sara i la Judit hem notat que ens cal millorar en 4 aspectes, la cura per la seva roba, roba de joc i roba de carrer. Els bons modals al menjar i seure a la taula, fer anar els coberts, el tovalló, no parlar amb la boca plena, ajudar a parar i recollir la taula.. Vigilar l’aparença física, el pentinat i per últim endreçar la roba que es treuen, l’abric al penjador, les sabates al sabater, etc. Són punts molt bàsics, de bons modals, d’ordre i de pulcritud en el vestir que ara que ja comencen a ser grans poden prendre la responsabilitat de millorar-los.
Així que hem ideat aquest pla de millora amb els 4 objectius i l’hem penjat a la pissarra. És cert que no es pot abusar de les tècniques motivacionals conductistes com la que hem fet, doncs no deixa de ser un programa de reforçament amb recompensa externa, però en aquest cas ens va com anell al dit. A més a  més les nenes són conscients que aquest programa només dura un temps limitat i en canvi la motivació que més els empeny no és el premi immediat, és la seva pròpia millora personal, doncs veuen i entenen que han de perfeccionar aquest 4 aspectes si volen adquirir més dignitat i autonomia.