dimarts, 19 de febrer de 2013

Temps per tot

És essencial tenir temps i gaudir del dia a dia sense estrés ni presses. Escolaritzant a casa hi ha temps per tot,  per la lectura,  l’escriptura, el joc dins i fora de casa,  cuidar les gallines, anar a l’hort, regar les verdures les flors i les plantes, fer manuals, pintar, retallar, córrer, fer esport, tocar el piano, preparar el dinar i de tant en tant postres especials. Parar la taula, endreçar, recollir, netejar... Són activitats que es succeeixen dia a dia, aprenen a viure, a portar una casa, a respectar-se, a conviure. Els continguts acadèmics els aprenen per iniciativa pròpia i tant la Judit com la Sara van molt avançades per l’edat que tenen. No és que siguin més llestes és que aprenen al seu ritme, perquè volen, lliurement, motivades i sent elles les pròpies interessades en el seu aprenentatge.