divendres, 31 de maig de 2013

La música, un art complert

L’aprenentatge del llenguatge musical comporta treballar capacitats cognitives superiors. No és fàcil pels nens i nenes entendre la notació musical, conèixer les diverses claus que s’empren per escriure les partitures dels diferents instruments musicals. Distingir el ritme i saber-ho interpretar tot conjuntament en el piano o en qualsevol instrument com la flauta dolça que s’utilitza a l’escola. A través de la música accedim al saber global: treballem matemàtiques, historia, expressió corporal, creativitat, interpretació, anàlisis, lectura, escriptura, memòria, etc.