dijous, 13 de juny de 2013

Historia pels nens

Manuel Fernández Álvarez i Fernando García de Cortázar son dos grans historiadors de la nostra època.  Han escrit tres llibres pels més petits per apropar-los a la historia d’una manera fàcil i coherent. Els seus llibres són plens d’anècdotes i explicats tant bé que inclús les èpoques més difícils de la nostra historia es comprenen sense dificultat.
Conèixer i comprendre la historia, els nostres avantpassats, els nostres orígens és molt interessant. Però més que memoritzar batalles i personatges famosos el que realment m’importa és la capacitat de reflexió crítica i opinió personal. Encara que sembli que un nen de 6 anys no pot tenir criteri propi és increïble com raonen, si els ho deixem fer.  Són curioses les converses que surten espontànies quan parlem dels primers homes, del capitalisme, de la república, del govern, etc. Qualsevol opinió no és ni pitjor ni millor si està fonamentada, defensada amb coherència i expressada amb criteri. És clar que per això és important saber uns mínims. Aquests llibres són genials per aportar-los aquesta lectura i coneixement previ: Pequeña historia del mundo, Pequeña historia de España y Pequeña historia de la música.