dimecres, 3 de juliol de 2013

Multiplicar i dividir

Les taules de multiplicar més que competències bàsiques són eines. Aprendre a multiplicar i dividir ens servirà per executar operacions matemàtiques més complexes: suma de trencats, equacions, potències, resolució de problemes, etc. No és fins als 9 o 10 anys que s’inicia als nens amb aquestes operacions, però realment la Sara i la Judit ho aprenen amb facilitat. Els agrada fer fitxes, descobrir series de números, contar milers i ordenar-los de grans a petits i petits a grans. Escriuen les taules en papers i se les pregunten una a l’altra, juguen cantant-les i memoritzant-les. Poc a poc, entre rialles i jocs se les acabaran aprenent un dia o altre. Tenen tantes ganes d’aprendre!